วันสำคัญต่างๆ-1200×800 (1)
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 -ม ต้น67
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 -ม ปลาย67
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันสำคัญต่างๆ-1200x800 (1)
1200x800 รับสมัครนักเรียน 67 -ม ต้น67
1200x800 รับสมัครนักเรียน 67 -ม ปลาย67
previous arrow
next arrow
Shadow

1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p01
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p02
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p03
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p04
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p05
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p06
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p07
1200×800 รับสมัครนักเรียน 67 mix p08
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ทำการแสดงโปงลางเปิดงานของดีอำเภอโซ่พิสัย
ประจำปี 2567