ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระด …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Read More »